Dział Obsługi Klienta


INFORMACJA 

 
 Uprzejmie informujemy, iż od 2023 roku nie będzie możliwości odliczenia ścieków na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego na podstawie wniosku. Woda bezpowrotnie zużyta będzie rozliczana wyłącznie na podstawie podlicznika na cele ogrodowe.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) 

 Art. 27 ust.6. "W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług."Dział Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Lublińcu ul. Spokojna 2, pokój nr 8.


tel. (034)  351 40 11

       (034) 351 40 12


e-mail:  dok@zwiuk.eu


Godziny otwarcia DOK: poniedziałek – piątek, 7.00 – 15.00
 

W godzinach otwarcia w Dziale Obsługi Klienta :

  • Pomożemy  wypełnić wnioski
  • Objaśnimy procedury postępowania
  • wystawimy fakturę
  • przyjmiemy wnioski,
  • w razie konieczności skontaktujemy  z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

W biurze można podpisać umowy, odebrać dokumenty, opinie, decyzje.