Awarie Wod-Kan


Jeśli chcesz zgłosić:


  • awarię wodociągową lub kanalizacyjną,
  • zauważyłeś zapadniętą nawierzchnię przy studzience kanalizacyjnej,
  • uszkodzony lub brak włazu, który został skradziony,
  • a także w innych kwestiach związanych z siecią kanalizacyjną lub wodociągową

To poniżej udostępniamy Państwu numery telefonów, pod którym przez całą dobę dostępne są wykwalifikowane służby,  uprawnione do ich usuwania.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE:

(034) 356-20-39

609-407-133