Umowy i inne


Instrukcję jak złożyć wniosek znajdziesz w zakładce PORADNIK KLIENTA


1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

2. Protokół zdawczo -odbiorczy dot. umów na zaopatrzenie wody i/lub kanalizacji

3. Podanie ZWiUK

4. Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych/ lub przydomowych oczyszczalni ścieków


Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta


Instrukcję jak złożyć wniosek znajdziesz w zakładce PORADNIK KLIENTA


1. Wniosek o utworzenie konta E-BOK

2. Regulamin E-BOK


Warunki techniczne 


Instrukcję jak złożyć wniosek znajdziesz w zakładce PORADNIK KLIENTA


1. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na przyłącz do sieci- budynek jednorodzinny

2. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na przyłącz do sieci- budynek wielorodzinny

3. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na podlicznik na cele ogrodowe 

4. WNIOSEK o wydanie war. technicznych na rozdział instalacji

5.  ZGŁOSZENIE gotowości odbioru

6.  Zaświadczenie o przyłączeniu budynku do sieci wod-kan