Basen Kryty

Basen Kryty w Lublińcu mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 42

prev next

Lubliniec, dnia 26.09.2022r. 

O G Ł O S Z E N I E  

             Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że w związku z przekazaniem                           w dniu  22.09.2022r. placu  pod budowę Centrum Rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu                   przy Basenie Krytym nastąpi utrudnieni wjazdu i parkowania, a w konsekwencji zakaz wjazdu pojazdów samochodowych     na teren administracyjny Basenu Krytego.  

    Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych i informacji w tym zakresie.

          Wszystkich użytkowników za utrudnienie przepraszamy. 

Lubliniec, dnia 24.02.2022r.

O G Ł O S Z E N I E 

                Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa informuje, że Basen Kryty w Lublińcu przy                ul. Powstańców Śl. 42  od 01 marca  2022r. jest otwarty dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych          bez limitu osób kąpiących się w niecce i wynosi 30 osób w  reżimie sanitarnym.   

Prosimy użytkowników indywidualnych o zapoznanie się z grafikiem rezerwacji godzin dla grup zorganizowanych. 

Telefon : 34 356 28 75 , 34 351 3792.


Lubliniec dnia 28.03.2022r.

Zasady

korzystania z Basenu Krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42

na czas obowiązywania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19)

1. Wejście na teren Basenu Krytego oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w poniższych zasadach .

2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie,            a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz z gorączką.

3. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych        i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2            (Covid-19) typu: częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie od innych bezpiecznej odległość społecznej 1,5 m,                     kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.

4. W szatni i w pomieszczeniu prysznic jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej        odległość społecznej 1,5 m.

5. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada bezpiecznej odległość społecznej - utrzymywania minimalnej     odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m.  Dotyczy: holu głównego , stanowiska przy kasie, szatni, strefy natrysków,     niecki basenu, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, toalet i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania odległość społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby            wspólnie mieszkające lub gospodarujące np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane        zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani                        do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z pływania.

8. Zakazuje się przebywania osobom w obiekcie (również w holu) w innych godzinach niż o danej godzinie przed                       wejściem do niecki.

9. Przed wejściu do obiektu, zaleca się  zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone                                  i oznakowane dozowniki.  

10. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem i po wyjściu   niecki basenu.                      Obowiązkowy prysznic.

11. Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących              np.: rodziców z dziećmi, małżeństw), a pozostałe   w odległości 1,5 m.  Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni           dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

12. Bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające obiektem basenu.      

13. W pomieszczeniu niecki mogą przebywać tylko osoby kąpiące się, jednorazowo w niecce może przebywać                           30 osób (100 proc. obłożenia obiektu) kąpiących się, w zajęciach grupowych może brać udział 30 osób kąpiących               się plus dwóch instruktorów nauki pływania lub rehabilitacji. Grupy zorganizowane muszą mieć jednego opiekuna na              15 osób.  

14.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady korzystania z basenu na czas obowiązywania stanu                               epidemii koronawirusa, podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone                            o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

 

Kontakt


E-mail:  zgklic.bhp@wp.pl

basen: szatnia / kasa
34 356 28 75
basen: ratownik
34 351 37 92


Administrator:

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa 

ul. Spokojna 2

42-700 Lubliniec

e-mail: www.zgklic.pl   

tel. 34 351 40 00

fax. 34 351 40 02


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.